O projektu

Avtorja

Avtorja projekta Nomen sta dr. Uroš Ocepek in Vlasta Knapič

Opis projekta

Iskanje prednikov je dolgotrajni proces, saj lahko naletimo na različne zapise v matičnih knjigah. Zapisovalci matičnih knjig so bili enkrat bolj drugič manj natančni pri zapisovanju. Tako se pogosto zgodi, da pri zapisu smrti ni zapisa o kraju rojstva – še več, lahko se zgodi, da ni zapisa kraja rojstva pri poroki. Rodoslovec tako pride do nekakšnega zidu, ki ga mora premostiti, če želi nadaljevati gradnjo drevesa po generacijah v globino.

Rešitev se ponuja sama po sebi – pogledati mora druge župnije, če se je iskana oseba tam rodila. Postavi pa se vprašanje, v katero župnijo naj pogleda. Na prvo žogo bi svetovali, da naj preveri okoliške župnije. Seveda pa ni nujno, da bo tovrstni pristop obrodil sadove.

S tem namenom je nastalo orodje Nomen - pregled pojavitev priimkov v rodoslovnih virih. Namen orodja je, da lahko rodoslovec lažje definira potencialne župnije, v katere bi naprej pogledal, da bi poiskal iskano osebo, in sicer tako, da poišče, kje vse so že zabeležili omenjen priimek.

Začetna različica orodja temelji na Koledarju Družbe sv. Mohorja: za navadno leto 1900 (Družba sv. Mohorja, 1900).

Rodoslovci pa ste vabljeni, da prispevate svoje zabeležke, v katerem viru (matični knjigi) ste našli osebe.

Vabljeni!

Reference

[1] Koledar Družbe sv. Mohorja: za navadno leto 1900. Družba sv. Mohorja, 1900. (Vir)